เทสโก้ โลตัส เปิดตัวโครงการ “365 วันทำดี เพื่อชุมชน” ผู้บริหารระดับสูงทั้งบริษัทลงพื้นที่ จุดประกายพลังทำดีให้พนักงานกว่า 50,000 คน

เทสโก้ โลตัส ตอกย้ำเป็นองค์กรที่ทำดีเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มร.จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดของบริษัท ลงพื้นที่ทำความดีที่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี คิ๊กออฟเปิดตัวโครงการใหญ่ประจำปี “365 วันทำดี เพื่อชุมชน” เพื่อจุดประกายให้พนักงานอีกกว่า 50,000 คนทั่วประเทศได้รวมพลังที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือชุมชน

มร. จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะใช้ขนาดธุรกิจของเราให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดย เทสโก้ โลตัส จึงได้ดำเนินโครงการในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการรวมพลังของพนักงานเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ล่าสุดเราจึงได้เปิดตัวโครงการ “365 วันทำดี เพื่อชุมชน” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเทสโก้ โลตัส กว่า 50,000 คนทั่วประเทศใช้เวลาช่วยเหลือชุมชนอย่างกระตือรือล้น”

เพื่อเป็นการจุดประกายให้พนักงานเทสโก้ โลตัสบำเพ็ญประโยชน์ตามปณิธานของโครงการ “365 วันทำดี เพื่อชุมชน” ทีมงานผู้บริหารทั้งหมดของเทสโก้ โลตัส จึงได้สละเวลาวันหยุดของตนมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนที่ยากไร้ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดย มร.จอห์น คริสตี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทสโก้ โลตัส และ คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้นำทีมผู้บริหารทาสีตึก ทำความสะอาดโรงเรียน จัดห้องสมุด ปลูกต้นไม้ รวมทั้งทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และยังมอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องกรองน้ำให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย
“ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทีมผู้บริหารระดับสูงของเทสโก้ โลตัส มาร่วมกันพัฒนาชุมชนในวันนี้ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทสโก้ โลตัสกว่า 50,000 คนทั่วประเทศ โดยเราวางเป้าหมายโครงการ 365 วันทำดี เพื่อชุมชน ไว้ว่าจะรวบรวมการทำดีของพนักงานให้ได้ 2 ล้าน 5 แสนชั่วโมงในปีนี้ ซึ่งการรวมพลังของพนักงานจำนวนมากในองค์กรของเราก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายแก่ชุมชน ทั้งรอยยิ้มและความสุขของผู้คนในชุมชน โอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ และชุมชนที่มีสภาพน่าอยู่”

เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินโครงการที่รณรงค์ให้พนักงานช่วยเหลือชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยในปีที่ผ่านมาพนักงานได้ร่วมกันใช้เวลาทำความดีกว่า 2 ล้านชั่วโมง ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้ให้การสนับสนุนพนักงานด้วยการอนุญาตให้พนักงานสามารถลางานได้คนละ 1 วันต่อปีเพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือเด็กและบุคคลด้อยโอกาสในสังคม การพัฒนาโรงเรียนและวัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นอกเหนือจากการช่วยเหลือชุมชนแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน เช่นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กยากไร้กว่า 27,000 ทุนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลไปแล้วกว่า 450 ล้านบาท นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน อีกทั้งยังมีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานอย่างจริงจังอีกด้วย