เอสซีจี เคมิคอลส์ ชูกลยุทธ์ Eco Innovation ก้าวสู่ปีที่ 100 อย่างมั่นคงกับเอสซีจี


by admin
04-06-2013 00:00:00

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ดร. เสนาะ อูนากูล ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ พร้อมคณะกรรมการบริษัท ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงาน “เปิดบ้าน เอสซีจี เคมิคอลส์ เส้นทางแห่งนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” หรือ “Eco Innovation for Sustainable Environment” ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสครบรอบเอสซีจี 100 ปี โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Eco Innovation แบบบูรณาการในทุกมิติ มุ่งเดินหน้านโยบายต้นแบบโรงงานเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ทุ่มเทวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลชุมชนรอบโรงงานให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมผลักดันเอสซีจีก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างมั่นคง

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter