โออิชิ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ขณะที่นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป โดยจะวางมือจากการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของนายมารุต

นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คุณมารุตมีความคุ้นเคยและเข้าใจในธุรกิจของเครือโออิชิเป็นอย่างดี และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสานต่อภารกิจของโออิชิ โดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา คุณมารุตได้เตรียมความพร้อมด้วยการรับตำแหน่งกรรมการบริษัทของโออิชิ กรุ๊ป และทำงานร่วมกับทีมบริหารของโออิชิอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้บริหารระดับสูงของไทยเบฟฯ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ โดยคุณมารุตจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้โออิชิเติบโตตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ในอนาคต”

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายมารุตดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด ทั้งยังเคยดูแลกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ และบริหารกลุ่มงานสนับสนุนองค์กรของไทยเบฟอีกด้วย

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ โออิชิ กรุ๊ป นายแมทธิวมีส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในการก้าวขึ้นเป็นในผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าของประเทศ นอกจากนี้การบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของนายแมทธิว ยังช่วยผลักดันให้ยอดขายของโออิชิเติบโตขึ้นจาก 8,700 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 11,600 ล้านบาทในปี 2555

นายแมทธิวกล่าวเสริมว่า “ภายใต้การบริหารของคุณมารุต โออิชิจะยังคงเดินหน้าในการขึ้นเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในตลาดเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพต่อไป โดยเป้าหมายระยะยาวของยอดขายที่ 31,000 ล้านบาท จากการมุ่งขยายธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร ตามแผนการเติบโตในระยะเวลา 5 ปีของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาดว่าจะมียอดขายรวมราว 14,000 ล้านบาท ในปี 2556”

ในส่วนธุรกิจอาหารที่อยู่ในความดูแลของ นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร ได้เตรียมขยายสาขาใหม่อีก 50 แห่งภายในปีนี้ โดยคาดว่าจะมียอดขายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านบาท ขณะที่ตามแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 13,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งครบวงจร ควบคู่ไปกับการขยายการเติบโตในตลาดระดับภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม ภายใต้การบริหารของนายอนิรุทธิ์ มหธร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ได้คาดการณ์ยอดขายในปีนี้ไว้ที่ 7,000 ล้านบาท และตั้งเป้าขึ้นแท่นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มในระดับภูมิภาค ด้วยยอดขาย 18,000 ล้านบาท ตามแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี นอกจากนี้ จากการลงนามแต่งตั้งเอฟแอนด์เอ็น เป็นผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโออิชิ ในตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ ประกอบกับการขยายตลาดในภูมิภาคยุโรปผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศของไทยเบฟจะเสริมแกร่งให้บริษัทฯขยับจากการเป็นผู้นำตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศ สู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริษัทและว่าที่กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของโออิชิ กรุ๊ป ที่จะเข้ามารับตำแหน่งในวันที่ 1 สิงหาคมที่จะถึงนี้ กล่าวว่า “โออิชิ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่สำคัญสำหรับไทยเบฟ ซึ่งมีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำเครื่องดื่มในภูมิภาค โดยภารกิจที่มีความสำคัญในอันดับต้น หลังจากการรับตำแหน่งคือการมุ่งขยายธุรกิจทั้งในส่วนอาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค ควบคู่ไปกับการครองความเป็นผู้นำในประเทศ เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของโออิชิ ที่มุ่งเป็นองค์กรที่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน”

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (วันที่ 25 มิถุนายน) คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเงินลงทุนมูลค่า 1,150 ล้านบาท เพื่อสร้างสายการผลิตใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) ด้วยกำลังการผลิตเดือนละ 15 ล้านขวด เพิ่มจากกำลังการผลิตเดิมซึ่งสามารถผลิตได้รวม 60 ล้านขวดต่อเดือน