COTTO ร่วมโครงการ โชว์นวัตกรรมห้องน้ำ เพื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ

COTTO แบรนด์สินค้ากระเบื้องและสุขภัณฑ์ชั้นนำให้ ความสำคัญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน” หรือ Kick Off อารยะสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ภายในงานมีนิทรรศการจากองค์กรต่างๆ มาร่วมแสดงนวัตกรรม ซึ่ง COTTO ได้จัดแสดงห้องน้ำที่มีความเป็น Universal Design โดยเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำจาก All Series ซึ่งเป็นงานดีไซน์พิเศษที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุ และผู้พิการ อาทิ สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ รวมถึงกระเบื้อง “COTTO Hygienic Tiles” ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราวเหล็กพยุงการทรงตัว ตลอดจนการออกแบบเพื่อรองรับรถ Wheel Chair เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย และมั่นใจในความปลอดภัย