บางกอกแอร์เวย์สเปิดสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน I-Pad

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมให้บริการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานขายบัตรโดยสารแล้ววันนี้ หลังจากมีการเปิดทดลองระบบมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว สามารถทำผ่าน I-Pad ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร อาคารสำนักงานขายบัตรโดยสาร ถนนวิภาวดีรังสิต และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว จะนำไปพัฒนาการบริการของสายการบินฯ ต่อไป

ผู้โดยสารสามารถติดต่อจองบ้ตรโดยสารได้ ผ่าน www.bangkokair.com หรือ Call center 1771 หรือ 0-2270-6699 ตลอด 24 ชั่วโมง