บางกอกแอร์เวย์สจับรางวัลผู้โชคดีจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

นายพรต เสตสุวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยมีนางดรุณี เทพวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมจับรางวัล ณ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบถึงระดับความความพึงพอใจ และนำผลสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.flyerbonus.com