มาม่า เดินหน้าจัดทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16 เสริมทัพติวเข้มภาษาอังกฤษรับเออีซี ขยายโอกาสเรียนฟรีพร้อมกัน 4 ภาค ถ่ายทอดสดบรอดแบนด์อีกกว่า

มาม่า รุกนโยบายขยายโอกาสการศึกษาเด็กไทย เตรียมจัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 ชูธงเปิดสนามสอนสดพร้อมกัน 4 ภาค และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์อีกกว่า 600 แห่ง โดยระดม 30 ติวเตอร์ ชื่อดังร่วมทบทวนเจาะลึกเนื้อหาครบสูตรการสอบ พร้อมจัดห้องเรียนพิเศษติวเข้มภาษาอังกฤษรับเออีซี อีกทั้ง เผยแนวทางจัดโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้โรงเรียนเป็นปีแรก คาดปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 5 แสนคน

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมของโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มาม่าได้จัดโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาและเปิดโอกาสทางการเรียนที่เท่าเทียมให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคน ช่วยสานฝันให้เด็กนักเรียนกว่า 200,000 คน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ในแต่ละปีมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 450,000 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 25 จากปี 2554 และคาดว่าในปีนี้จะมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500,000 คน

“นอกจากจะเปิดโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมให้น้องๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แล้ว มาม่ายังมีโครงการสานฝันสู่มหาวิทยาลัย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ 40 ทุน ซึ่งผมต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ถือเป็นกำลังใจที่น้องๆ สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จ และหวังว่าทุนที่ได้รับในวันนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆ ต่อไปนะครับ” นายเวทิต กล่าว

โดยนายเวทิต ยังได้เปิดเผยถึงโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 ซึ่งเตรียมจะเปิดฉาก ในระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2556 ว่า ในปีนี้ยังคงเน้นเจตนารมณ์สำคัญในการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งขยายพื้นที่รับชมการทบทวนความรู้ฯ ผ่านการ

ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการถึง 600 แห่ง ใน 77 จังหวัด โดยระดมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 30 ท่านมาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการสอนที่กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เน้นหลักการคิดวิเคราะห์ เจาะลึกแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปใช้ในการสอบ O-Net, GAT, PAT และ 7 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรของโครงการให้มีความเข้มข้น ทันสมัย ตรงกับความต้องการของนักเรียนและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการเสริมหลักสูตรพิเศษการติวเข้มภาษาอังกฤษเตรียมสู่เออีซี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอีก 600 แห่งทั่วประเทศ โดยเนื้อหาการสอนจะเน้นฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร การออกเสียง สำเนียงและประโยคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการอ่าน โดยปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2558

“อีกหนึ่งแนวคิดสำคัญในการพัฒนารูปแบบโครงการฯ ในปีนี้ ทางมาม่าได้เตรียมจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้ฯ มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์มอบให้กับสังคมส่วนรวมได้มากขึ้น เนื่องจากห้องสมุดถือเป็นคลังความรู้ของนักเรียนทั้งโรงเรียน หากได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น ก็จะเป็นการช่วยให้น้องๆ ได้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่ดีต่อไปในระยะยาว” นายเวทิต กล่าว

สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเตรียมความพร้อมกับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.mamalover.net และ www.247friend.net