กลุ่มทรู รุกธุรกิจภาคองค์กร เปิดตัว ทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น หน่วยงานให้บริการและคำแนะนำสถาบันการศึกษา มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ก้าวทันยุคดิจิท

กลุ่มทรู ต่อยอดความสำเร็จการทำตลาดลูกค้าองค์กร เดินหน้าขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น เปิดตัวหน่วยงานทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น ดูแลให้คำปรึกษา และนำเสนอบริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันการศึกษา มั่นใจด้วยประสิทธิภาพเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่พัฒนาต่อเนื่อง ผนวกกับศักยภาพของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ลูกค้าสถาบันการศึกษา สามารถก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสร้างสรรค์คอมมิวนิตี้ ออนไลน์ “Together on Campus” ให้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร การร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง

นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หน่วยงาน ทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์และแนวทางการรุกธุรกิจภาคองค์กรของกลุ่มทรู ในปี 2556 ที่มุ่งเน้นในการให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้า โดยสถาบันการศึกษาถือเป็นหนึ่งในเซ็กเมนต์ที่ทรูให้ความสำคัญมาก เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สถาบันการศึกษาที่ดีต้องสามารถเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้องแก่เยาวชนของชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเปิดหน่วยงาน ทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น คือ เพื่อให้บริการและดูแลกลุ่มลูกค้าด้านสถาบันการศึกษากว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศ

โดยให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสาร สำหรับบริหารจัดการระบบการศึกษายุคใหม่ทุกระดับชั้น ด้วยจุดเด่น 5 ด้าน ได้แก่

• ทีมงานคุณภาพ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และการให้บริการ ซึ่งได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
• ประสิทธิภาพเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและไร้สายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
• พันธมิตรชั้นนำที่มีความชำนาญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ที่พร้อมร่วมมือกันให้บริการลูกค้า
• สื่อกลางคุณภาพ ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะคอมมิวนิตี้ ออนไลน์ สำหรับหน่วยงาน สถาบัน บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง ผ่านเว็บไซต์ www.togetheroncampus.com และ https://www.facebook.com/togetheroncampus สำหรับติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูล ตลอดจนกิจกรรม ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง หรือที่สถาบันการศึกษาต่างๆจัดขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร และการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล หน่วยงาน ทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น จึงจัดงานสัมมนา “Educators in Digital Age” ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 – 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นองค์ปาฐกในการสัมมนาครั้งนี้ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิในยุค Digital Age อีกหลายท่าน

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงาน ทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น ได้ที่ www.togetheroncampus.com, https://www.facebook.com/togetheroncampus