โคคา-โคลา สนับสนุนวัฒนธรรมจักรยาน รั้วมจธ. สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมไลฟ์สไตล์กระฉับกระเฉงและแข็งแรงอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย โดย นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุน “โครงการสร้างสังคมจักรยานในมจธ.และชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน” สานต่อความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง และมีสุขภาพที่แข็งแรงสดใส ของโคคา-โคลา