กุ๊ก ได้รับเครื่องหมาย Carbon Neutral ผลิตภัณฑ์ เป็นรายแรกของประเทศไทยและ ASEA

นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชกุ๊ก ร่วมแถลงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน และ รับมอบใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Neutral สำหรับผลิตภัณฑ์ เป็นรายแรกของไทยและอาเซียน จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม โกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้