บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางภูเก็ต กระบี่ ลำปาง และย่างกุ้ง

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สประกาศเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ดังนี้ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ให้บริการเป็น 8 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพฯ – กระบี่ ให้บริการเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพฯ – ลำปาง เพิ่มเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน และกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ให้บริการเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน

เส้นทางบินกรุงเทพฯ – ภูเก็ต เพิ่มเป็นวันละ 8 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น เที่ยวบิน PG283 (ขาไป) ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.10 น. ถึงภูเก็ต เวลา 10.35 น. และ PG284 (ขากลับ) ออกจากภูเก็ต เวลา 11.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.55 น. เริ่ม 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

เส้นทางบินกรุงเทพฯ – กระบี่ เพิ่มเป็นวันละ 3 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น คือ เที่ยวบิน PG267 (ขาไป) ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 13.20 น. ถึงกระบี่ เวลา 14.40 น. และ PG268 (ขากลับ) ออกจากกระบี่ เวลา 15.25 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.50 น. เริ่ม1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

เส้นทางบินกรุงเทพฯ – ลำปาง เพิ่มเป็นวันละ 3 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น คือ เที่ยวบิน PG207 (ขาไป) ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.20 น. ถึงลำปาง เวลา 13.50 น. และ PG208 (ขากลับ) ออกจากลำปาง เวลา 14.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. เริ่ม 27 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

เส้นทางบินกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง เพิ่มเป็นวันละ 4 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เที่ยวบิน PG707 (ขาไป) ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 13.40 น. ถึงย่างกุ้ง (ประเทศพม่า) เวลา 14.30 น. และเที่ยวบิน PG708 (ขากลับ) ออกจากย่างกุ้ง (ประเทศพม่า) เวลา 15.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.15 น. เริ่ม 27 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สทุกท่าน สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบูทีคเล้าจน์(Boutique Lounge) ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติภูเก็ต ที่ออกแบบอย่างทันสมัย สีสันสดใสสบายตา ซึ่งมีบริการอินเตอร์เนต Wi-Fi spot อาหารว่าง เครื่องดื่ม และมุมเด็กเล่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokair.com Call Center โทร. 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละ 3 บาท ทั่วไทย (จากโทรศัพท์บ้าน) และสำหรับผู้ที่สนใจแพคเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักสามารถติดต่อได้ที่ บางกอก แทรเวล คลับ (Bangkok Travel Club) โทร 02 265 8966 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoktravelclub.co.th