เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้ “รู้ซึ้งการทำงานของกรมแพทย์ทหารบก นวัตกรรมบาดแผลเทียมกับเคทีซี”

พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ ให้การต้อนรับ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คณะสื่อมวลชน พนักงาน และนิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” ในการจัดกิจกรรมปันความรู้ “รู้ซึ้งการทำงานของกรมแพทย์ทหารบก นวัตกรรมบาดแผลเทียมกับเคทีซี” โดยชมสาธิตจำลองเหตุการณ์มีผู้บาดเจ็บในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมฟังบรรยายต้นกำเนิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งบาดแผลสมมติ และร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปออกแบบประดิษฐ์แผลเทียม โดยมี พันเอกปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผู้อำนวยการ กองยุทธการและการข่าว พันเอกหญิง ยุพาภรณ์ กรินขัย นายทหารประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารบก ร่วมเป็นวิทยากร ณ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท เขตราชเทวี เมื่อเร็วๆ นี้