สภาอุตสาหกรรม ผนึกกำลัง สสปน. และนีโอ จัด EcoLightTech Asia 2013 ดันไทยศูนย์กลางอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อเร็วๆนี้ นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดง สินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และนายปณิธาน บำราศอรินทร์พ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการประชุม บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ประกาศพร้อมจัดงาน EcoLightTech Asia 2013 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ชูกลยุทธ์สร้างสรรค์ผู้ประกอบการด้วยแนวคิด “ประหยัดพลังงานและรักษ์โลก” พร้อมก้าวเป็นศูนย์กลางการค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานแห่ง อาเซียน