กรุงศรี ออโต้ ประกาศความสำเร็จให้บริการสมาชิก กบข. ฉลองยอดปล่อยสินเชื่อรวม 2.1 หมื่นล้านบาท

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร นำโดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำโดยนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชั เลขาธิการ กบข. ร่วมฉลองความสำเร็จ “โครงการสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ เพื่อสมาชิก กบข. และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข.” ด้วยยอดปล่อยสินเชื่อรวมทะลุ 2.1 หมื่นล้านบาท จากทั่วประเทศ สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อยานยนต์แก่สมาชิก กบข. ซึ่งเป็นข้าราชการ และ ครอบครัวของสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์”, สินเชื่อเพื่อรถใช้แล้ว “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”, สินเชื่อเพื่อรถบ้าน “แคช ทู คาร์”, สินเชื่อเพื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” และสินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช” สำหรับ สมาชิก กบข.ที่เป็นเจ้าของรถยนต์อยู่แล้วและต้องการใช้เงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน