ฟูจิตสึรุกเปิดตลาดคลาวด์ในประเทศไทย

บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด และ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ( เอฟเอสบีที) ได้ประกาศเปิดตัว Fujitsu Thailand Cloud Service เพื่อส่งมอบสภาพแวดล้อมไพรเวทคลาวด์ที่มีคุณภาพสูง และเชื่อถือได้จากศูนย์ข้อมูลของฟูจิตสึในประเทศไทย

บริการดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ เริ่มต้นใช้งานทรัพยากรด้านไอซีทีในระดับเล็กๆ แต่สามารถสร้างขีดความสามารถให้พวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบไอทีที่อยู่ในรูปแบบของบริการโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอุปกรณ์ไอทีเอง และลูกค้าที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดเมืองไทย และต้องการใช้เงินลงทุนทางด้านไอทีในระยะแรกให้น้อยที่สุด

ด้วยสำนักงานของฟูจิตสึมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก – ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น 66 แห่ง และนอกญี่ปุ่นมากกว่า 40 แห่ง – สำหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลผ่านทางศูนย์ข้อมูล 4 แห่งในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสำนักงาน 8 แห่งนอกญี่ปุ่นที่ให้บริการคลาวด์ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยเมื่อปี 2551 ฟูจิตสึได้รับการเสนอสภาพแวดล้อมในการประมวลผลที่มีความปลอดภัย และบริการด้านการดำเนินงานคุณภาพสูงแก่บริษัทส่วนใหญ่ในเครือของบริษัทญี่ปุ่น

ปัจจุบันด้วยจำนวนบริษัทใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการบริการด้านไอซีที และแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือสูง และมีความพร้อมในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการวางมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อดูแลให้ระบบไอซีทีทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ก่อนหน้านี้ ฟูจิตสึ และฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) ได้นำเสนอบริการคลาวด์จากประเทศญี่ปุ่น หรือ สิงคโปร์ให้กับลูกค้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลของฟูจิตสึในประเทศไทยได้รับการติดตั้งระบบ เพื่อให้บริการระบบไอซีทีที่มีความน่าเชื่อถือสูงผ่านทาง Fujitsu Thailand Cloud Service โดยใช้บริการเหล่านี้ ลูกค้าที่เข้ามาในตลาดเมืองไทยใหม่ๆ จะสามารถสร้างแพลตฟอร์มของระบบไอซีทีที่มีเสถียรภาพได้ทันทีนอกจากนั้นบริการเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือเพื่อทำให้ระบบธุรกิจสามารถรองรับความต้องการที่ผันผวนในวงกว้างได้ บริการเหล่านี้ยังสามารถนำมาใช้เมื่อลูกค้าในประเทศไทยทำการอัพเกรดระบบที่ใช้งานอยู่ หรือยุบรวมเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาได้

ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ๆ เหล่านี้บนคลาวด์ในประเทศไทย ฟูจิตสึ และฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จะช่วยให้ลูกค้ามีเสถียรภาพ และสามารถเติบโตในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของบริการ

• มีความปลอดภัย และมีความพร้อมในการทำงานของระบบสูง พร้อมทั้งการบริการออกแบบ และการดำเนินงานที่มีความพร้อมสูง ในราคาที่เหมาะสมกับตลาดเมืองไทย

• มีบริการให้ทั้ง IaaS ที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถ ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจของลูกค้า และ SaaS พร้อมกับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจชั้นยอดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานทั่วไปสำหรับสภาพแวดล้อม IaaS

• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน บริการที่สามารถช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการสร้างทรัพยากรระบบของพวกเขาตามการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มความสามารถให้กับระบบ คลาวด์ของพวกเขาหรืออัพเกรดระบบ บริการก็ยอมให้มีการจัดหาทรัพยากรได้ในระยะเวลาน้อยกว่าห้าวันทำการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับการเข้าถึงทรัพยากรในปริมาณที่เหมาะสมตามที่พวกเขาต้องการได้อย่างรวดเร็ว

• สำหรับแพลตฟอร์มด้านการทำเวอร์ชวลไลเซชั่น และวิธีการดำเนินงาน บริการใช้วิธีการออกแบบ และกระบวนการที่ฟูจิตสึมีปรับแต่งมาแล้วเป็นอย่างดีในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เทคโนโลยีล่าสุดทั้งหมดที่จำเป็น ในคลาวด์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ การทำเวอร์ชวลไลเซชั่น และการย้ายระบบ ทั้งหมดจะถูกนำส่งในระดับที่สูงสุดในลักษณะของการบูรณาระบบเข้าด้วยกันในเชิงลึก