บราเดอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” คนใหม่ พร้อมสานต่อธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับงานบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

บราเดอร์ ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ “มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต” ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน “มร.ทาคาโอะ ชิมะ” ที่บริหารงานครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย มร.โทโมยูกิ จะสานต่อนโยบายการบริหารงาน มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านปริ้นเตอร์และจักรเย็บผ้า ตลอดจนเดินหน้าสร้างความเป็นผู้นำเรื่องการดูแลลูกค้าต่อเนื่อง รักษามาตรฐานด้านงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งด้านการบริการและดูแลลูกค้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยผลักดันธุรกิจของบราเดอร์เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง

มร.ทาคาโอะ ชิมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในโอกาสอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) นั้น เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับตนเองเพราะถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็น ถึงศักยภาพในการบริหารธุรกิจให้มีอัตราเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี และเติบโตสูงขึ้นถึง 2 เท่าจากปีแรกที่เข้าบริหารงาน นอกจากนี้ผลงานที่สำคัญอีกหนึ่งประการคือ การทำตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย รวมถึงการพัฒนาด้านเครือข่าย การให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามหลังจากครบวาระในปลายเดือน ตุลาคมนี้ ตนจะกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่ บราเดอร์ ประเทศญี่ปุ่น”

ปัจจุบัน บราเดอร์ ประเทศไทย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 96 คน มีศูนย์ตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับ การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Authorized Service Center) รวม 149 ศูนย์ ครอบคลุม 76 จังหวัด มากที่สุดในไทย ทั้งยังมีศูนย์เซอร์วิสของ บราเดอร์ รวม 5 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ระยอง และหาดใหญ่ “นโยบายการบริหารของผม คือ ต้องการผลักดันให้ บราเดอร์ ประเทศไทย เติบโตแบบมั่นคง ซึ่งต้องสมดุลระหว่างการเติบโตของยอดขายและการพัฒนางานบริการ อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็น ได้จากการตรวจสอบคุณภาพงานบริการในปีที่ผ่านมาบราเดอร์ ประเทศไทย ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งผลปรากฏว่าส่วนของศูนย์ของบราเดอร์เองรวม 5 แห่งทั่วประเทศ ได้รับความพอใจอยู่ที่ 95.4% ในขณะที่ส่วนศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ความพอใจอยู่ที่ 96% และส่วนบริการ On-Site Service สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรนั้น ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 97% ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าคุณภาพบริการ ของบราเดอร์นั้นมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ นอกจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจแล้ว บราเดอร์ ประเทศไทย ยังได้ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว และโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง เป็นต้น” มร. ชิมะ กล่าวอย่าง ภาคภูมิ

ด้าน มร.ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการท่านใหม่ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตนเองจะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบราเดอร์ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้นโยบายหลักที่วางไว้คือ การผลักดันให้บราเดอร์ ประเทศไทย ก้าวสู่การ เป็นผู้นำในทุกกลุ่มสินค้าด้านปริ้นเตอร์และจักรเย็บผ้า โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย การสร้างอัตราการการเติบโตเป็น 2 เท่าตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า, การรักษาระดับมาตรฐานการเป็นเบอร์หนึ่งด้านงานบริการ, การสร้างให้ บราเดอร์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในหลายๆ องค์กรในประเทศไทยที่มีผู้ที่ต้องการร่วมงานรวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตนเอง ได้เข้าร่วมงานกับบราเดอร์มาเป็นระยะเวลา 21 ปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายขาย และการตลาด ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานฝ่ายขายและการตลาดที่ บราเดอร์ สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 7 ปี และย้ายกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะย้ายไปดูแลงาน ด้านฝ่ายขายและ การตลาด ตลอดจนงานด้านการบริการในส่วนงานไอทีของภูมิภาคอาเซียนที่ บราเดอร์ สิงคโปร์ ในปี พ.ศ.2553

บราเดอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2451 จนถึง ณ ปัจจุบัน รวม 105 ปี ซึ่งปัจจุบัน บราเดอร์ ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 44 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานอยู่ใน 17 ประเทศ มีสำนักงานอยู่ 52 แห่ง โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของสินค้าบราเดอร์ ประเทศไทย มีสินค้าอย่างอยากหลายทั้งในกลุ่ม ธุรกิจด้านการพิมพ์ และจักรเย็บ/จักรปัก ด้านยอดขายของบราเดอร์ทั่วโลกในปี พ.ศ.2556 คาดว่าจะสามารถ สร้างได้รวม 155 พันล้านบาท โดยตั้งเป้าไว้ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือปี พ.ศ.2559 คาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 225 พันล้านบาท ซึ่งรายได้หลักจะยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ที่ครองส่วนแบ่งยอดขายกว่า 50% ตามมา ด้วยกลุ่มธุรกิจจักรอุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมและจักรบ้าน โดยรายได้หลักจะมาจากอเมริกา และยุโรปกว่า 80% ในขณะที่ 20% เป็นรายได้จากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตามบราเดอร์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบราเดอร์ทั่วโลก มีนโยบายที่จะผลักดันให้กลุ่มประเทศเกิดใหม่ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30% ในอีก 3 ปี ข้างหน้า