ธนาคารเกียรตินาคิน จัดประกวดนวัตกรรม อสังหาฯ ปีที่ 2 ชูแนวคิดด้านวัตกรรม “คิดต่าง สร้างจริง”

ธนาคารเกียรตินาคิน เดินหน้าจัดประกวดอสังหาฯ “KK RE Innovation Awards 2013” ต่อเนื่องเป็นที่ 2 มุ่งค้นหานักนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวความคิด “คิดต่าง สร้างจริง” ชิงเงินรางวัลกว่า 4 แสนบาท โดยจะจัดให้มีการสัมมนาพร้อมชี้แจงรายละเอียดการประกวดพร้อมกันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2556 นี้

นายศราวุธ จารุจินดา ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (Mr. Sarawut Charuchinda, Head of Commercial Lending of Kiatnakin Bank Plc.) เปิดเผยว่า “การประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย ตามโครงการ KK RE Innovation Awards 2013 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งในปีนี้ รูปแบบการประกวดจะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ภายใต้แนวความคิด “คิดต่าง สร้างจริง” โดยเน้นเจาะกลุ่มประชาชนและนักศึกษา ผู้สนใจพัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพในอนาคต โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นแผนธุรกิจ The Real Estate เป็นการประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงนวัตกรรม ประเภทที่อยู่อาศัยในประเทศไทยที่มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และ ต้องมีนวัตกรรมอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยเลือกที่ดินที่ใช้ในการประกวดจะเป็นที่ดินที่ผู้เข้าประกวดจัดหามาเอง หรือ เลือกใช้ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินรอขายของธนาคารก็ได้ ประเภทที่ 2 นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ Living Innovation เป็นการประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านตัวผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการทำงาน การออกแบบ แนวคิดการพัฒนาโครงการ การเลือกลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่มีผู้ประกอบการเข้าถึง เป็นต้น โดยในปีนี้จะมีรางวัลในการประกวดมูลค่ารวมกว่า 4 แสนบาท”

โดยในปีนี้ได้มีการพัฒนา Matching Box Model เพื่อให้ผู้ประกวดใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการที่ครอบคลุมสาระสำคัญของแผนธุรกิจใน 5 หัวข้อที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. Product or Service Concept คืออะไร 2. ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ไหนมีข้อจำกัดอย่างไร 3. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 4. Value Innovation คุณค่าทางนวัตกรรมที่ส่งมอบให้กับลูกค้าหรือผู้ประกอบการคืออะไร และ 5. Financial Highlight ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้ จะตอบโจทย์การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ผสมผสานระหว่างการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนของนวัตกรรมให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างได้ ไม่ถูกจำกัดด้วยต้นทุนทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ แนวคิด และ กระบวนการ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับ SME ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และไม่ถูกรายใหญ่กลืนหายไปในอนาคต

นายศราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของการประกวดครั้งนี้ คือ ในประเภท The Real Estate เป็นครั้งแรกที่มีการเชิญผู้ประกอบการมากประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกผลงานที่น่าสนใจ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าประกวด เลือกผู้ประกอบการที่ตนเองต้องการร่วมงานด้วย โดยเลือกจากรายชื่อผู้ประกอบการที่เลือกตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถเลือกผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ได้เลือกทีมตัวเองได้ เท่ากับว่าทั้ง 2 ฝั่ง จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานที่ตัวเองเป็นผู้เลือก และ มีความพึงพอใจต่อกันมากที่สุด หลังจากได้คู่แล้ว ทางผู้ประกอบการจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง หรือ โค้ช คอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการให้กับผู้เข้าประกวด เพื่อให้แผนธุรกิจนั้นมีนวัตกรรมสามารถนำไปพัฒนาได้จริง โดยมีทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน คอยให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด และที่พิเศษ สำหรับการประกวดในปีที่ 2 นี้ ธนาคารจะจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “Value Innovation in Real Estate” เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดการประกวด “KK RE Innovation Awards 2013” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ผู้ที่สนในเข้าร่วมแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ สามารถสำรองที่นั่งและดาวน์โหลด Matching Box Model พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.kiatnakin.co.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของการประกวดนี้ได้ที่ www.facebook.com/kkreinnovationawards โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2680 3506”