แม็คโครเดินหน้าขยายสาขาในภูมิภาคอีสาน ล่าสุดเปิดสาขาที่ 65 ที่จังหวัดบึงกาฬ

แม็คโครเดินหน้าขยายเครือข่ายในภูมิภาคอีสาน ล่าสุดเปิดสาขาที่ 65 ณ จังหวัดบึงกาฬสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีผลกำไร และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รองรับเศรษฐกิจของจังหวัดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรในระบบสมาชิกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย “แม็คโคร” เปิดเผยว่า แม็คโคร สาขาบึงกาฬ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจร บนพื้นที่ราว 7,000 ตารางเมตร ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และสินค้าประเภทอื่นๆ กว่า 12,000 รายการ  ให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ร้านโชห่วย ร้านอาหาร และธุรกิจที่พักโรงแรม  รีสอร์ท ในพื้นที่  ให้มีแหล่งเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพดี ในราคาที่สามารถซื้อไปขายต่อหรือแปรรูปเพื่อทำธุรกิจได้อย่างมีกำไร อีกทั้งระยะทางที่สั้นลงยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และลดความจำเป็นในการสต๊อกสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมากขึ้น

“แม็คโครเล็งเห็นถึงศักยภาพการเจริญเติบโตของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์คือติดกับแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ  อีกทั้งในปีหนึ่งๆ การซื้อขายบริเวณพรมแดนนี้มีมูลค่ากว่าห้าพันล้านบาทต่อปี  นอกจากนี้จังหวัดบึงกาฬยังเป็นศูนย์กลางการปลูกและผลิตยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งมูลค่าการผลิตและส่งออกมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมาถึงในเร็วๆ นี้  แม็คโครจึงมาเปิดสาขาที่นี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดบึงกาฬได้มีแหล่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในธุรกิจ ที่สามารถเดินทางไปซื้อหาได้สะดวกและรวดเร็ว และพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นางสุชาดา กล่าว

แม็คโครมีนโยบายในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการชำระภาษีต่างๆ ให้กับท้องถิ่นตามกฎหมาย การจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่กว่า 100 คน การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษ บ้านนาโนน บ้านท่าไคร้ บ้านท่าโพธิ์ บ้านแสนเจริญ และกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองบัว เพื่อนำมาจำหน่ายที่แม็คโคร พร้อมกันนี้แม็คโครยังได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จำนวน 15 ทุน อีกด้วย

นอกจากนี้ แม็คโครยังให้การสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับร้านโชห่วย ทั้งที่เป็นสมาชิกแม็คโครและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นางสุชาดา กล่าวสรุป