ธนาคารเกียรตินาคิน จัดแคมเปญ “ออมที่ มีแต่ได้” คัดเอ็นพีเอเด่นและที่ดินออกประมูล วันที่ 27 พ.ค. นี้

ธนาคารเกียรตินาคิน จัดแคมเปญ “ออมที่ มีแต่ได้” ก้าวสู่ความมั่งคั่งกับทรัพย์สินรอขาย ด้วยการคัดทรัพย์เด่นออกมาประมูลในราคาพิเศษ โดยเฉพาะที่ดินแปลงที่น่าสนใจในย่านต่างๆ เริ่มครั้งแรก 27 พฤษภาคม 2557 นี้

นางสุวรรณี วัธนเวคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (Mrs. Suwannee Wattanavekin, Executive Vice President, Asset Management Department of Kiatnakin Bank Plc.) กล่าวว่า “ในส่วนของทรัพย์สินรอขายของธนาคารเกียรตินาคินในปีนี้ ได้มีการจัดแคมเปญ “ออมที่ มีแต่ได้” ภายใต้แนวคิดที่ว่าก้าวสู่ความมั่งคั่งกับทรัพย์สินรอขาย ที่ทุกรายการเป็นทรัพย์พร้อมโอน ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินรอขาย (สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน) เป็นการลงทุนที่สร้างความมั่งคั่งได้ในอนาคต โดยราคาของทรัพย์สินรอขายหรือเอ็นพีเอ โดยเฉพาะเอ็นพีเอที่เป็นประเภทสิ่งปลูกสร้างราคาจะต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งโดยทั่วไปราว 15-30% นอกจากนี้ แนวโน้มที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการลงทุนในที่ดิน  เนื่องจากที่ดินทำเลดีๆ มีแนวโน้มหายากมากยิ่งขึ้น และนับวันราคาที่ดินมีแต่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ รอบบัญชีปี 2555 – 2558 พบว่า ราคาขายที่ดินในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคาที่ดินทั่วประเทศเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น 21.34%”

สำหรับแคมเปญ “ออมที่ มีแต่ได้” นี้ ธนาคารจะมีการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ ซึ่งจะคัดเอ็นพีเอเด่น พร้อมโอน โดยเฉพาะที่ดิน ออกมาให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมประมูล ซึ่งครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นี้ ท่านที่สนใจขอรับเอกสารซองประมูลที่ธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และทำการประมูลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ธนาคารเกียรตินาคินสาขาอโศก เริ่มลงทะเบียนและยื่นซองประมูลเวลา 9.30 – 12.00 น. และจะประกาศผลเวลา 13.20 น. เป็นต้นไป  ตัวอย่างทรัพย์ที่น่าสนใจ โดยเป็นที่ดินสำหรับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ อาทิ ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 68-1-70 ไร่ อยู่ที่ อ.เมือง จ.นครปฐม (รหัสทรัพย์  L10144 ) ราคาประมูลเริ่มต้ม 40 ล้านบาท จากราคาปกติ 62 ล้านบาท ต่อมาคือที่ดินเปล่าเนื้อที่ 3-1-84.9 ไร่ อยู่ที่ดอนเมือง กรุงเทพฯ (รหัสทรัพย์  L10087)  ราคาประมูลเริ่มต้ม 59.55 ล้านบาท จากราคาปกติ 69.454 ล้านบาท  หรือ ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 64-0-14 ไร่ อยู่ที่ จ.นครนายก (รหัสทรัพย์ L07173) ราคาประมูลเริ่มต้น 6.555 ล้านบาท จากราคาปกติ 7.195 ล้านบาท ซึ่งที่แปลงนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ซื้อเพื่อเก็บไว้ลงทุนหรือเพื่อทำการเกษตร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทรัพย์แต่ละรายการได้ที่ wwww.kiatnakin.co.th/kkproperty  โดยจะมีข้อมูลทรัพย์ ราคา ที่ตั้ง และรายละเอียดต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2680 3333