ยิปรอค เปิดศูนย์บริการระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจร ยิปรอค เซ็นเตอร์ แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ตามแผนยุทธศาสตร์เออีซี

ธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ยิปรอค เซ็นเตอร์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่าง ยิปรอค และพันธมิตร บริษัท ภูเก็ตเกษม จำกัด ในเครือเกษมกรุ๊ป  โดยเป็นศูนย์บริการสาขาที่ 5 ในประเทศไทย”

“การเปิดยิปรอคเซ็นเตอร์ ณ จังหวัดภูเก็ต ยังมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งกับยิปรอค เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ภาคใต้และประเทศไทยในภาพรวม โดยมีความโดดเด่นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากนานาประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะเอื้อให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในกลุ่มสมาชิก การเปิดยิปรอคเซ็นเตอร์ ณ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ภูเก็ตเกษม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ เกษมกรุ๊ป ผู้คร่ำหวอดในวงการกระจก อลูมิเนียม มานานกว่า 50 ปี มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ กว่า 16 สาขา จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีและแนวทางในการทำธุรกิจ ที่มุ่งมั่นในความสำเร็จร่วมกันกับพันธมิตร โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจร เพื่อเตรียมพร้อมรับเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

ยิปรอคเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจร ตั้งอยู่บน ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยิปรอค บริการให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ คำนวณพื้นที่และประเมินราคาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการติดตั้งโดยทีมผู้ชำนาญของยิปรอคซึ่งมีประสบการณ์และผ่านการอบรมจาก ยิปรอค  เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  ตอบรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างได้อย่างลงตัว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 076-236-468 หรือ 02-640-8600  หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th/,https://www.facebook.com/GyprocClub หรือ http://www.saint-gobain-gyproc.com