คอนวีเนียนสโตร์ยังบูมสุด คาดปี 57 มี 12,000 สาขา

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย มองถึงการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในครึ่งปีแรกว่า คอนวิเนียนสโตร์ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสินปีนี้จะมีสาขารวมทั้งหมด 12,000 สาขา สาเหตุมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ด้วยสังคมเมืองทำให้ผลจากกธุรกิจคอนวีเนียนสโตร์ มีเวลาน้อยลง เน้นซื้อน้อยชิ้น แต่ซื้อบ่อยครั้งมากขึ้น