ยิปรอคจัดบูธชูแนวคิด Gyproc Go Greenในงาน “2014 Thai Green Building Expo and Conference”

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” ร่วมจัดแสดงบูธในงาน “2014 Thai Green Building Expo and Conference” โดย สถาบันอาคารเขียวไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการก่อสร้างที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ “ยิปรอค” ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบที่เกิดต่อสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Gyproc Go Green” หรือ Gyproc3G ซึ่งประกอบด้วย Green Products การใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Solutions การนำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานประหยัดพลังงานและ Green Manufacturing กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน

งาน “2014 Thai Green Building Expo and Conference” มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอาคารเขียวไทย ตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาอาคารที่สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ นิทรรศการแสดงสินค้าและการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ “ยิปรอค” นอกจากนี้ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ยังเป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์กิจกรรมของสถาบันอาคารเขียวไทยอย่างเป็นทางการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 076-236-468 หรือ 02-640-8600 ท่านสามารถติดตามข่าวสารจาก “ยิปรอค” ได้ที่ http://www.gyproc.co.th/https://www.facebook.com/GyprocClub หรือ http://www.saint-gobain-gyproc.com