3 องค์กรนวัตกรรมด้านสุขภาพ GSK บู๊ทส์ และเครือโรงพยาบาลพญาไท จับมือ จัดกิจกรรม Total Allergy Care Innovation เปิดประสบการณ์ใหม่ในการรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกอย่างครบวงจร

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ร่วมกับ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด และเครือโรงพยาบาลพญาไท จัดกิจกรรม “Total Allergy Care Innovation – นวัตกรรมการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกครบวงจร” สนับสนุนให้คนไทยห่างไกลโรคภูมิแพ้ ด้วยการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK กล่าวว่า “GSK มีพันธกิจที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้น ในฐานะบริษัทผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม และเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจ ในปีที่ผ่านมา GSK ได้ริเริ่มโครงการ Allergy Expert โดยได้รับความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ www.allergyexpert.org ของสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ วิธีการป้องกัน และหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ สำหรับปีนี้ GSK ได้สานต่อโครงการดังกล่าว ผ่านกิจกรรม “Total Allergy Care Innovation – นวัตกรรมการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกแบบครบวงจร” โดยได้ร่วมมือกับบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด และเครือโรงพยาบาลพญาไท เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการดูแลสุขภาพได้อย่างครบองค์ประกอบ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้สามารถเข้าถึงการรักษาและยาคุณภาพได้มากขึ้นและมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นางสาวพิทยา เจียรกิตติมศักดิ์ Commercial Director บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บู๊ทส์มุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพของเมืองไทยให้ได้มาตรฐาน พร้อมส่งเสริมเภสัชกรให้มีทักษะและความรู้ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เภสัชกรประจำร้านบู๊ทส์ได้ผ่านการอบรมแบบ Total Care Innovation ซึ่งเป็นการอบรมแบบครบวงจรของการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ช่วยให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการส่งต่อกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเมื่อมีผู้ป่วยมาที่ร้าน เภสัชกรซักประวัติแล้วสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่ ถ้าเป็นต้องให้คำแนะนำเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม เช่น ให้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ การเลือกใช้ยาที่เหมาะสม ตลอดจนดูอาการว่าควรไปพบแพทย์หรือไม่ และจะให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการไปพบแพทย์”

นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า “จากความร่วมมือของเครือโรงพยาบาลพญาไทกับบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK และบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดกิจกรรม “Total Allergy Care Innovation – นวัตกรรมการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกแบบครบวงจร” ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยรวมถึงความรุนแรงของโรคภูมิแพ้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ทางจมูก หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงสาเหตุ อาจทำให้เชื้อโรคมีอาการดื้อยา รักษาไม่หาย หรืออาจลุกลามและกลายไปสู่โรคอื่น ๆ ได้ เช่น โรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคไซนัสอักเสบ เป็นต้น และอาจมีความรุนแรงมากจนถึงขั้นติดเชื้อ ทางเครือโรงพยาบาลพญาไทตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมทั้งต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ลง จึงมีความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังให้เข้าถึงการรักษากับทางเครือโรงพยาบาลพญาไท ด้วยทางเครือโรงพยาบาลพญาไทมีคลินิกโรคภูมิแพ้ที่สามารถให้การรักษาแบบครบวงจร ทั้งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคภูมิแพ้โดยตรง รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้และโรคที่สัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะ ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้หากเข้ารับการรักษากับทางเครือโรงพยาบาลพญาไท ด้านกระบวนการรักษาของแพทย์ซึ่งจะวินิจฉัย และให้คำแนะนำในการลดสิ่งกระตุ้นภูมิแพ้ และการปฏิบัติตัวขณะเกิดอาการแพ้ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการบูรณาการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างครบวงจร ทั้งเรื่องของยา การดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดเพื่อให้ห่างไกล และหายจากโรคภูมิแพ้”

ภายในงาน Total Allergy Care Innovation มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ พร้อมเอกสารความรู้ กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยและเกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขของไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจเข้าใจถึงการรักษาที่ถูกต้องอย่างครบวงจร