มาดูกันว่า "ท็อป ซูเปอร์สโตร์" ไซส์ใหญ่สุดต้องมีอะไรบ้าง