ดีลอยท์ครองใจนักศึกษาบริหารธุรกิจทั่วเอเชียแปซิฟิก อันดับหนึ่งบริษัทที่ปรึกษาในฝันที่อยากร่วมงานด้วยที่สุด

Universum APAC ได้เผยผลการสำรวจนายจ้างที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2557 เมื่อเร็วๆนี้ ปรากฎว่าดีลอยท์ได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากบริษัทกูเกิ้ลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาบริหารธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม ถือว่าดีลอยท์ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากการสำรวจเมื่อปี 2556 ที่อยู่อันดับ 5 และยังถือเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับ ธุรกิจบริการที่ปรึกษาในลักษณะเดียวกัน
 
สำหรับการสำรวจ Universum APAC ครั้งนี้ได้ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจำนวน 87,000 คนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยเนื้อหาของการสำรวจ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งแรงขับในการทำงาน เป้าหมายของนักศึกษา คุณลักษณะ ของนายจ้างที่พึงประสงค์ และช่องทางในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างง่ายที่สุด ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จะผ่านการคำนวณค่าคะแนนด้วยวิธี GDP ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับอันดับตามผลสำรวจได้ที่ www.universumglobal.com
 
“การที่ดีลอยท์ได้อันดับที่ดีขึ้นในปีนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานที่ดีและความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงของ โปรแกรม Talent and Employer Branding ที่เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราหวังว่าจะครองตำแหน่งนายจ้างที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในปีต่อๆไปพร้อมกับพัฒนาโปรแกรมสำหรับพนักงานปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรทีมีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นกำลังสำคัญของบริษัทไปนานๆ ที่สำคัญ อีกประการหนึ่งก็คือ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนเสริมสร้างให้บริษัทแข็งแกร่งยิ่งๆขึ้นไป” นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ประเทศไทย ในฐานะ SEA Talent Leader กล่าว
 
ดีลอยท์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกเฟ้นพนักงานที่มีศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานเหล่านี้ ทำงานอยู่กับองค์กรในระยะยาว โดยผ่านโปรแกรม ‘What’s Your Deloitte’ ซึ่งคือภารกิจและคำสัญญา  ที่บริษัทให้กับพนักงานว่า พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสได้ค้นหาศักยภาพของตัวเอง และวางอนาคตการทำงานกับ ดีลอยท์ในแบบที่ตนเองต้องการ ทั้งนี้รวมถึงโอกาสที่จะได้ร่วมรับผิดชอบงานที่ท้าทาย มีเวลาได้เรียนรู้และพัฒนา ทักษะต่างๆ มีโอกาสได้ร่วมงานกับดีลอยท์ในประเทศต่างๆ และได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆอาทิ กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) ที่บริษัทจัดขึ้น เป็นต้น
 
มร.ชาลี มาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์เอเชียแปซิฟิกและดีลอยท์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้ดีลอยท์ได้รับการโหวตให้เป็นนายจ้างในดวงใจอันดับที่สองของภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทของบริษัทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานซึ่งส่งเสริมให้พนักงาน ทุกคนได้พัฒนาความสามารถและดึงเอาศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านการการปลูกฝัง วัฒนธรรมในการทำงานที่ยึดมั่นเรื่องความเป็นเลิศและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมอบประสบการณ์การทำงาน ที่มีค่าให้กับพนักงานแต่ละคน ผมต้องขอยินดีกับทุกท่านที่มีส่วนในการทำให้ดีลอยท์เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยที่สุด และเรายังคงเดินหน้าทำงานเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นนายจ้างที่บุคลากรที่มีคุณภาพต้องการทำงานด้วยมากที่สุดต่อไป