ท่องเที่ยวเอเชีย อึดอัดที่นั่งบนเครื่องบิน-ปลื้มระบบจองตั๋ว ให้ แอร์เอเชีย-สิงคโปร์แอร์ไลน์ -สนามบินชางฮีอันดับ 1

ทริปแอดไวเซอร์ เวบไซต์ท่องเที่ยวชื่อดัง ได้เผยผลสำรวจการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรก ของนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน  1,200 คน พบว่า การโดยสารเครื่องบินมีความสนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความไม่สะดวกสบายก็ตาม

ต้องการที่นั่งสะดวกสบาย
สิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินที่นักท่องเที่ยวต้องการให้พัฒนา คือ ประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางของนักเดินทาง

ยอมจ่ายเพิ่มได้ที่นั่งยืดขาได้-ไม่มีเสียงร้องเด็ก


 
พอใจระบบจองตั๋ว
นักเดินทาง มองว่า พัฒนาการธุรกิจการบินในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การจองตั๋วโดยสารให้มีความสะดวกมากขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง  แต่ไม่พอใจค่าธรรมเนียมและตั๋วโดยสารราคาแพงยังคงเป็นอันดับต้นๆ และรับรู้การเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินราคาประหยัด
 
อันดับสูงสุดของพัฒนาการโดยสารเครื่องบินตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 

นิยมเช็คอินผ่านมือถือ
 เมื่อสำรวจถึงการใช้โทรศัพท์มือถือในการจองตั๋ว

ไมเปิดเครื่องระหว่างบิน 95% ไม่ซื้อ Wi-Fi
นักเดินทางไม่มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตระหว่างเดินทางบนเครื่องบิน โดยจำนวน 95 เปอร์เซ็นต์ของนักเดินทาง ไม่เคยซื้อบริการ Wi-Fi ที่ทางสายการบินจัดไว้เลย

สายการบินแอร์เอเชีย-สิงคโปร์แอร์ไลน์สูงสุด
ผลสำรวจยังพบว่า สายการบินแอร์เอเชียเป็นสายการบินติดอันดับสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่ง ส่วนสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ถูกจัดเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ได้รับการยกย่องเป็นอันดับหนึ่ง

สนามบินชางฮี มาเป็นอันดับ 1

หมายเหตุ : สำรวจจากนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1,200 คน โดย 96 เปอร์เซ็นต์ของนักเดินทางทั้งหมดกำลังวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในปี พ.ศ. 2557 และมากกว่า 94 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ที่เดินทางแล้วในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา