ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Provident Fund) “การเคหะแห่งชาติ” เปิดบริการเป็นแห่งแรก เป้าหมายเพื่อให้พนักงาน “เกษียณอย่างมีคุณภาพ”

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ เพื่อการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Target Date Retirement Provident Fund)” เผยได้รับความไว้วางใจจากการเคหะแห่งชาติ เป็นลูกค้ารายแรกที่เลือกลงทุน โดยร่วมอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นกองแรกของประเทศไทยที่ใช้ นโยบายปรับสัดส่วนการลงทุนสมดุลตามอายุสมาชิก เพื่อการ “เกษียณอย่างมีคุณภาพ”

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด กล่าวว่า นับเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทยและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของการเคหะแห่งชาติในการเลือกแผนลงทุนที่สอดคล้องกันระหว่างสินทรัพย์การลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบใหม่แบบสมดุลตามอายุ ซึ่งเป็นครั้งแรกและกองแรกของประเทศไทยที่นำเสนอโดย บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

นายจุมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุนี้ สามารถตอบโจทย์ที่สำคัญเรื่องการออมเพื่อเกษียณอายุ การบริหารพอร์ตการลงทุนรูปแบบใหม่นี้ เราได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของเรา โดยทางกลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียลเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ รวมถึงกองทุนเพื่อการเกษียณอายุในระดับโลก  ทำให้เราได้รับการส่งผ่านรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อการเกษียณอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับความเหมาะสมระหว่างสินทรัพย์ลงทุนกับความเสี่ยงที่ปรับลดตามระดับช่วงอายุของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และเพื่อการมีเงินออมพอเพียงสำหรับการใช้ในยามเกษียณ ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของกลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล

สำหรับข้อดีของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุ หรือ Target Date Retirement Provident Fund นั้น นายจุมพล กล่าวว่า สมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุนได้อย่างสะดวก เข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยาก โดยเลือกแผนเมื่อเริ่มลงทุนเพียงครั้งเดียวให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและอายุที่จะเกษียณ หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนตราสารลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนตามอายุของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น โดยฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ หรือองค์กร ไม่ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจปรับสัดส่วนการลงทุนในระหว่างทาง หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งสมาชิกให้เปลี่ยนแผนการลงทุน ส่วนผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลพอร์ตลงทุนให้สมาชิก รวมถึงการกำหนดขอบเขตการลงทุนทั้งหมดแทนสมาชิกและกรรมการกองทุน

“เราจะเร่งสร้างและสะสมทุนทรัพย์ในช่วงต้น หาความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในช่วงกลางและรักษาเงินต้นในตอนปลาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเงินทุนเป็นสำคัญ” นายจุมพล กล่าว

ทั้งนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และ การเคหะแห่งชาติ จึงได้จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (CIMB-Principal Target Date Retirement Provident Fund)

นายจุมพล เปิดเผยว่า “ในวันนี้ ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ที่ได้มอบหมายให้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Provident Fund) ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติถือเป็นลูกค้าเดิมที่เราเป็นผู้จัดการกองทุนมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึง ปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลาประมาณ 19 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลงานของเราถือว่าเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการกองทุน จึงทำให้เราได้รับการคัดเลือกให้เราบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอย่างยาวนาน โดย ณ กรกฎาคม 2557 มีมูลค่ากองทุนประมาณ 2,031 ล้านบาท มีจำนวนสมาชิกกองทุน 1,603 คนนแล้ว ซึ่งแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นับเป็นแผนที่ 11 ที่ทางการเคหะแห่งชาติได้เพิ่มเติมเข้าไป  เพื่อเป็นแผนทางเลือกที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกที่ต้องการการลงทุนที่เหมาะสมกับช่วงระดับอายุ เราเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลงานจนเป็นที่พอใจกับทางการเคหะแห่งชาติได้อย่างต่อเนื่อง”

“บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อสร้างทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสมาชิกกองทุนแต่ละคน และสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจที่ทางบริษัทฯ ทุ่มเทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ นอกเหนือจากเดิมที่เรามีอยู่แล้ว ทั้งการบริหารแบบกองทุน Single Fund กองทุน Employee’s Choice และนวัตกรรมใหม่ Target Date RetirementProvident Fund เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีระบบการดูแลจัดการข้อมูลสมาชิกที่ใช้งานง่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของนายจ้างและสมาชิก เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีแก่ลูกค้าของเรา” นายจุมพล กล่าว

นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า “ทางคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของการเคหะแห่งชาติ ได้คำนึงถึงหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในอนาคตยามเกษียณของพนักงานการเคหะแห่งชาติ ดังนั้น การเพิ่มแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุ จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับพนักงานที่ต้องการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุของตนเอง รวมทั้งระดับความเสี่ยงการลงทุนที่ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น เพราะเราให้ความสำคัญในเรื่อง

“การเกษียณอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งหมายความถึง พนักงานของเราจะมีเงินดำรงชีพที่เพียงพอใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างเป็นสุข นั่นเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทางคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการเคหะแห่งชาติตั้งไว้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารกองทุนฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งยึดถือผลประโยชน์ของกองทุนฯ เป็นหลัก เพื่อให้กองทุนฯ มีความมั่นคง สมาชิกได้รับผลตอบแทนสูงสุด และเงินก้อนสุดท้ายที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น จะเพียงพอสำหรับการดำรงชีพอย่างมีความสุขในชีวิตวัยเกษียณต่อไป” นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ กล่าวในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว

สำหรับบริษัทฯและองค์กรที่สนใจนวัตกรรมใหม่เพื่อการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เบอร์ 0 2686-9530-3 หรือ www.cimb-principal.com

การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุน  ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในการฝากเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับเงินทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการลงทุน