งานสัมมนา Fast Forward 2014 หัวข้อ “ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร” โดย OKMD

Fast Forward Talk ครั้งที่ 2 : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เตรียมจัดงานสัมมนาพิเศษ OKMD Fast Forward Talk 2014 คิดให้ไกล ไปให้เร็ว ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร” เพื่อให้คนไทยและผู้ประกอบการรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมก่อนการเปลี่ยนแปลง ในด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์ เศรษฐกิจไทยในแดนมังกร ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องโลตัส สวีท 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาในห้วข้อน่าสนใจ อาทิ “โอกาสจากการสร้างโครงข่ายธุรกิจใหม่ ในจีนและ AEC”  โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (นักวิชาการอิสระ), หัวข้อ “ความพร้อมของการท่องเที่ยว ไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน” โดย ภาษิต พุ่มชูศรี (รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา), หัวข้อ“กลยุทธ์ธุรกิจไทย…สู่ตลาดจีน” โดย ไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร (รองประธานคณะกรรมการ AEC Prompt สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สนใจลงทะเบียนฟรี !!! สำรองที่นั่งได้ที่ www.okmd.or.th/registerfft2014 หรือสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ที่ โทร. 02-105-6530