โตชิบาตั้งซีอีโอใหม่แทน “กอบกาญจน์”

หลังจากซีอีโอคนเดิม กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ประกาศแต่งตั้ง กนิษฐ เมืองกระจ่าง รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2557 เป็นต้นไป

กนิษฐ เมืองกระจ่าง เป็นลูกสาวคนที่ 3 ของ ดร.กร-ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Wellesley College สหรัฐอเมริกา ก็ได้เริ่มงานกับ บริษัท  ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ในปี พ. ศ. 2531 และในปัจจุบัน ยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด, และกรรมการบริษัทต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทย รีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด, บริษัท ซาวาฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนงานด้านสังคม กนิษฐ รั้งตำแหน่งรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสุขภาวะในการทำงานของพนักงาน

โตชิบาเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารขององค์กรในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสานต่อภารกิจตามหลักปรัญชาของโตชิบาที่ว่า “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เพื่อสานต่อธุรกิจเพื่อสังคมให้ยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป