เทสโก้ โลตัส เปิดสาขารูปแบบดีพาร์ทเมนสโตร์ ที่อําเภอจะนะ สร้างงาน ขยายโอกาสให้คนในชุมชน พร้อมนําทุนการศึกษาแจกจ่ายแก่เยาวชนในพื้นที่

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าขยายสาขาขนาดใหญ่ รูปแบบดีพาร์ทเม้นสโตร์ ณ อำเภอจะนะ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 38,752 ตร.ม. เติมเต็มพื้นที่ร้านค้ากว่า 29 ร้าน สร้างงานให้คนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 คน พร้อมนำโอกาสทางการศึกษากระจายสู่เยาวชน

คุณบุญชัย ชีพอารนัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ แห่งนี้คือ สาขาจะนะ ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของธุรกิจและเทสโก้ โลตัสมีความเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ด้วยเช่นกัน

“เราเชื่อว่า ด้วยการเปิดสาขาใหม่ของเราจะสามารถเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยสนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม อย่างมีดุลยภาพ โดยได้จ้างพนักงานประจำจากท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 172 ตำแหน่ง และพนักงานประจำและชั่วคราวอีกหลายร้อยตำแหน่งที่ได้รับการว่าจ้างโดยร้านค้ากว่า 29  ร้านค้าที่ดำเนินกิจการในพื้นที่เช่า ซึ่งหลายๆ ร้านค้า ท่านจะเห็นได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ในท้องถิ่น”

พร้อมกันนั้น ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้มีปณิธานที่แน่วแน่ที่จะส่งเสริมชุมชน โดยในการเปิดสาขาครั้งนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี  จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ” นอกจากนี้ ยังตั้งกล่องรับบริจาคเงินจากลูกค้า ณ สาขาแห่งนี้ และเมื่อครบรอบ 1 ปี จะมีการนำเงินจากกล่องบริจาคดังกล่าวมอบให้กับ “เด็กกำพร้าและเด็กผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา” ต่อไป

คุณบุญชัย กล่าวอีกว่า เทสโก้ โลตัสเชื่อว่าผู้บริโภคชาวจังหวัดสงขลา คือผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดสาขา เพราะเราไม่ได้ทำแค่เพียง การสร้างงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ที่มีความหลากหลาย ในราคายุติธรรม