สัดส่วนน้ำผลไม้มูลค่า 12,000 ล้านบาท ที่คนไทยนิยมบริโภค