เฟซบุ้ค เปิดตัว ฟีเจอร์ใหม่ให้นักการตลาด เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากขึ้น

Facebook เปิดตัว FBIQ แหล่งข้อมูลแห่งใหม่ที่ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจผู้คนที่มีความแตกต่างในแง่ของเจเนอเรชั่น สถานที่อยู่ อุปกรณ์ที่ใช้ และเวลาที่เข้าใช้ ผ่านข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

FBIQ ประกอบไปด้วย

• People Insights ที่จะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจภาพรวมของทัศนคติและพฤติกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

•  Holidays & Events ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ผู้คนพูดถึงช่วงเวลาต่างๆ บน Facebook เช่น วันหยุด เทศกาล และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

• Industry Research ที่รวบรวมผลวิจัยความมีประสิทธิภาพของการทำโฆษณา และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

• By the Numbers ที่ผู้ใช้สามารถอัพเดตสถิติล่าสุดของ Facebook เป็นประจำ

เราหวังว่า FBIQ จะเป็นแหล่งข้อมูลควบคู่ไปกับ เว็บไซต์ Facebook for Business