มาดูกันว่า พฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเป็นอย่างไรกัน

 

พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจฝืด