มูลค่าตลาดบริการมือถือ ปี 57 ทะลุ 2.24 แสนล้านบาท

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยปี 2557 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดจากหลายปัจจัยทั้งการเปลี่ยนจากระบบ 2G มาเป็นระบบ 3G และการใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เครื่อง ทำให้เติบโตในแง่ของอุปกรณ์ดีไวซ์ และเครือข่าย