ฤทธิ์ ธีระโกเมน

“ถ้าถามว่าคนรุ่นไหนเหมาะจะทำการตลาด…ผมบอกเลยอย่าให้คนอย่างรุ่นผมมาทำการตลาด นักการตลาดยุคนี้ ต้องเป็นพวก Gen X หรือ Gen Y อย่างรุ่น  Baby Boom ให้ไปอยู่เบื้องหลังคุมงบประมาณอย่างเดียว เพราะการตลาดยุคนี้ต้องเร็ว ต้องให้กลุ่มคนที่ตามกระแสทัน มีความคิดที่รวดเร็วมาทำ”

ฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)