เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปลี่ยนมือ บรม พิจารณ์จิตร ทายาทเจนฯ 4 รับช่วง