Aberdeen เสนอ LTF-RMF สะดวก คุ้มค่า ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

มาถึงช่วงเดือนสุดท้ายของปี ก่อนจะเริงร่ารับปีใหม่ นับเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนยังคงมองหาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แถมด้วยสิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษี ซึ่งรูปแบบการลงทุนยอดนิยมคงจะหนีไม่พ้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมีให้เลือกมากมายและหลากหลาย แต่หนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจและโดดเด่นเป็นอย่างมากก็คือ  LTF และ RMF จาก ‘อเบอร์ดีน’ บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลก ที่ช่วยทำให้การลงทุนของคุณคุ้มค่าและเป็นเรื่องง่าย นับเป็นสูตรสำเร็จเพื่อให้เงินของคุณได้ทำงานอย่างเต็มที่

หัวใจสำคัญของอเบอร์ดีน คือ การคัดสรรหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี  และกองทุนหุ้นคุณภาพในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค พร้อมนำเสนอช่องทางในการลงทุนที่ง่ายและสะดวกสบาย ด้วยช่องทางบริการการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ชั้นนำด้วยระบบ Bill Payment หรือการทำธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางระบบออนไลน์ (e-avenue)
 ที่ปลอดภัย และทำได้ด้วยการคลิกผ่านหน้าจอของคุณภายในไม่กี่ขั้นตอน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังจุดชำระใดๆ และทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารพอร์ตและติดตามการลงทุนของตนเองอย่างใกล้ชิด ทุกที่ ทุกเวลา

ความสะดวกสบายอีกประการที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็คือ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในกองทุนของอเบอร์ดีนโดยใช้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเปิดบัญชีที่สามารถใช้ซื้อกองทุนของอเบอร์ดีนได้ทุกกอง เพื่อให้ง่ายเเก่การจดจำและประหยัดเวลาหากผู้ลงทุนต้องการที่จะลงทุนในกองทุนใหม่ ๆ

นอกจากนี้จุดเด่นอีกประการของ LTF และ RMF จากอเบอร์ดีน คือ การบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการลงทุนทุกรูปแบบเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดย LTF ของอเบอร์ดีนคือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 150 บริษัทแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (ความเสี่ยงระดับ 6)

ส่วนนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในวัยเกษียณ RMF ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ โดยจะลงทุนหลากหลายทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ หรือแบบผสม ตลอดจนลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกกระจายการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงได้อีกด้วย

สำหรับ RMF ของอเบอร์ดีน มีให้เลือก 3 กองทุน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ

1.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF) ลงทุนในหุนไทยในกลุมบริษัทขนาดใหญกลางและเล็ก ที่มีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูงและมีปจจัยพื้นฐานดี (ความเสี่ยงระดับ 6)

2. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF) ลงทุนในหุนกลุมเอเชียแปซิฟคไมรวมญี่ปุนผานกองทุนหลักอเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ฟนด (ความเสี่ยงระดับ 6)

3. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารแห่งนี้อื่น ๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง (ความเสี่ยงระดับ 4)

เชื่อมั่นและวางใจ LTF-RMF จากอเบอร์ดีน เพราะการ “เริ่มต้นจากแม่แบบที่ดี การลงทุนก็เป็นเรื่องง่าย” สำหรับคุณ