ดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้จัดการใหญ่การตลาด ศูนย์การค้าเดอะมอลล์

 “ลูกค้าส่วนใหญ่ของเดอะมอลล์ จะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีอายุ มีสัดส่วนถึง 40-50%  คนสูงอายุ ก็มีถึง10% ขึ้นไป  ส่วนครอบครัวรุ่นใหม่ กลุ่มวัยหนุ่มสาว คนทำงานรุ่นใหม่ วัยรุ่น เรามีน้อยมาก ดังนั้นเป็นโจทย์ใหญ่ของเราที่ต้องใช้เงินลงทุน 2,500 ล้านบาท ในการ รีโนเวท และจัดอีเว้นท์ตลอดทั้งปี 2558 เพื่อปรับภาพลักษณ์เดอะมอลล์ที่คนมองว่าเป็นห้างบ้านๆ ให้ทันสมัย มีความเป็นเมืองมากขึ้น  เพราะถ้าอยากได้ลูกค้าเหล่านี้ เราก็ต้องทุ่ม เพื่อเปลี่ยน perception ของเขา”

ดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้จัดการใหญ่การตลาด ศูนย์การค้าเดอะมอลล์