ปรีชา เอกคุณากูล

“เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก ทั้งเมกกะโปรเจกส์ของรัฐบาล การก้าวสู่เออีซี ล้วนแต่เอื้อให้ธุรกิจค้าปลีกในไทยยังขยายตัวได้อีกมาก  ซีพีเอ็นก็พร้อมขยายศูนย์การค้าเชิงรุก เพื่อชิงทำเลที่ดีที่สุดก่อนใคร นอกจากจาก 8 โครงการที่ซีพีเอ็นลงทุน 53,000 ล้านบาทในช่วง 3 ปีจากนี้  ยังมีอีก 20 โครงการที่เราคิดว่ามีโอกาสจะเปิดสาขาใหม่ได้อีก”

ปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)