รู้จัก “ศิวะพร ชมสุวรรณ” ผู้อำนวยการใหญ่ อสมท คนใหม่

หลังจาก เฟ้นหาบุคคลมานั่งเก้าอี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทอสมท จำกัด (มหาชน) มาแทน “เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์” ที่ยื่นลาออกไปเมื่อ 12 มิถุนายน 2557 ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ ศิวะพร ชมสุวรรณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างบริหารฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.57 เป็นต้นไป 

เส้นทางการทำงาน “ศิวะพร” เคยผ่านงานสื่อมาแล้วหลายสำนัก ช่วงปี 2551 เคยเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น(LIVE) โทรทัศน์บอกรับสมาชิก  เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ กรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจสื่อการศึกษาทางเลือก บริษัทอักษรเจริญทัศน์

ล่าสุด เข้ามาอยู่ร่วมชายคากับค่ายเนชั่น ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด หรือ NINE  ก่อนกระโดดมานั่งเก้าอี้ใหญ่ในอสมท.