เสริมสุข แต่งตั้ง “ปิย สมุทรโคจร” กุมบังเหียนฝ่ายการตลาด

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง “ปิย สมุทรโคจร” ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นต้นมา 

ภารกิจสำคัญสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคนใหม่ของเสริมสุข คือ การวางรากฐานแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนและดูแลการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารทีมงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับเสริมสุข ปิย เคยคร่ำหวอดและมีประสบการณ์ในแวดวงการตลาดมากว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ด้านการตลาดในบริษัทชั้นนำ อาทิ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด  บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทน้ำอัดลม

ปัจจุบัน ปิย สมุทรโคจร มีอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการตลาด ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการตลาด และประกาศนียบัตรด้านบริหารการค้าปลีก จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท มลรัฐลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา