มาดูกันลูกค้า “รถยนต์คันแรก” ปี 2013 และ 2014 ต่างกันแค่ไหน