วิชา พูลวรลักษณ์

“เมืองไทยเวลานี้มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมดแค่ 850 โรงเท่านั้น ในขณะที่ประเทศเกาหลีมี 2,000 โรง และเขาโตได้ด้วยภาพยนตร์เกาหลีที่เป็น Local Content ทางเมเจอร์ก็จะใช้ Success Model นี้ในการทำตลาดบ้านเราคือ ขยายสาขาไปปักธงที่ต่างจังหวัด เพราะในต่างจังหวัดภาพยนตร์ไทยเติบโตได้ดี มีสัดส่วนรายได้ที่ 60% แต่ในขณะที่กรุงเทพฯ มีรายได้จากภาพยนตร์ไทย 40% และเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูด 60%  ปีหน้าจะเป็นปีที่เมเจอร์การขยายสาขามากที่สุดคือ 100 สาขา จากปกติเฉลี่ยที่ 50 สาขา ด้วยงบลงทุน 1,500 ล้านบาท”

วิชา พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)