กรุงเทพฯ ติดอันดับค่าโดยสารประหยัด

เว็บไซต์ Hotels.com เปิดเผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินไปยังใจกลางเมืองในแต่ละประเทศ (Airport Transportation Insider) พบว่า กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองที่มีราคาค่าโดยสารประหยัดกว่าเมืองหลวงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

แบบสำรวจ ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราค่าแท็กซี่, ค่าโดยสารโดยรถลิมูซีน, และค่าโดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถประจำทาง รถไฟความเร็วสูง และอื่นๆ จากสนามบินหลักไปยังใจกลางเมืองของกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ผลสำรวจ พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปใจกลางเมืองอย่างย่านสยามแควร์อยู่ที่ราว 260 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าแท็กซี่กับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น จีน (480 บาท) ไต้หวัน (960 บาท) และเกาหลี (1,248 บาท) 

เมื่อเปรียบเทียบราคาการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในประเทศที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมเดินทางไป อาทิ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกง, เกาหลีใต้ และจีน  ผลสำรวจพบว่า ประเทศสิงคโปร์มีราคารถโดยสารสาธารณะถูกที่สุด หากโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากสนามบินชางงิเข้าเมือง เสียค่าใช้จ่ายเพียง 32 บาท ส่วนประเทศญี่ปุ่น ทางเลือกการเดินจากสนามบินนาริตะไปโตเกียวที่ถูกที่สุดคือรถบัส Be-Transse สนนราคาอยู่ที่ 288 บาท