เปิดราคา “สติกเกอร์ไลน์”

เจ้าของผลิตภัณฑ์ และแบรนด์สินค้า ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการทำสติกเกอร์ไลน์  ไลน์จัดไว้หลายแพคเกจกันทีเดียว มีทั้งสติ๊กเกอร์อย่างเดียว  หรือ Official Account, Official Home