ทีเอ็มบี เปิดตัวแม่ทัพเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน คนใหม่

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายไตรรงค์ บุตรากาศ  ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน แทนนายปพนธ์  มังคละธนะกุล ซึ่งลาออกไปดำเนินธุรกิจส่วนตัว 

นายไตรรงค์  บุตรากาศ อายุ 45 ปี  เป็นนักการธนาคารและนักการตลาดที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งในกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าเอสเอ็มอี  มีประสบการณ์กว่า 20 ปี  จากบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย)  ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น นีงาตะ (International University of Japan, Niigata) และได้เข้าร่วมงานกับทีเอ็มบี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556 ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธุรกิจ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของทีเอ็มบี