กสิกรไทยสำรองเงินสด 27,500 ล้านบาทรับเทศกาลสงกรานต์

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 27,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ราว 1,900 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 200 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,300 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 4,700 ล้านบาท

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,589 เครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 18,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ราว 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 10,500 ล้านบาท