ตลาดรถยนต์ไตรมาสแรก ปิดยอดขาย 1.98 แสนคัน ลดลง 11.8%