ตลาดสมาร์ทโฟนไทย 13 ล้านเครื่อง มูลค่า3 พันล้านบาท ทีวี ยอดขายโต แต่มูลค่าติดลบ 32%

จีเอฟเค บริษัทวิจัยด้านการตลาด ได้เปิดเผยถึงการเติบโตของอุปกรณ์ไอทีของไทย ในช่วงระหว่างปี 2010 – 2014 ผลปรากฎว่า ในปี 2014 สมาร์ทโฟน เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 1,220 % ด้วยยอดขาย 13 ล้านเครื่อง และคิดเป็นมูลค่า 3,156 ล้านบาท เติบโต 816%