คนไทยนิยมใช้มือถือดูวิดีโอ ใช้ดาต้า 3 GB ต่อเดือน

มาอัพเดทตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของไทย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2015 พบว่า ทะลุไปเกือบ 100 ล้านเลขหมายแล้ว โดยสัดส่วนของโทรศัพท์มือถือเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร คิดเป็น 147% เท่ากับว่าเวลานี้ 1 คน มีมือถือ 2 เครื่องเป็นจำนวนมาก โดยสัดส่วนผู้ใช้มือถือจะอยู่ในระบบพรีเพด หรือเติมเงิน  84%  และโพสท์เพด 14% พฤติกรรมการใช้มือถือของคนไทยเวลานี้ นอกจากใช้เข้าโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ไลน์แล้ว 16%  ใช้ดูวิดีโอเป็นสัดส่วนสูงสุดทำให้คลิปโฆษณาออนไลน์จึงมาแรงมากในปีนี้ สอดคล้องกับการใช้ดาต้าของคนไทยมากขึ้น โดยหากใช้ดาต้าจะตกเฉลี่ย 1.2GB  ต่อเดือน และหากใช้ในการดูวิดีโอ เฉลี่ย 3.0 GB ต่อเดือน